StuComm logo
Search here!

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is sinds het huidig collegejaar (2017-2018) volledig overgestapt op een digitale collegekaart. De studenten ontvangen niet langer een geplastificeerde collegekaart maar vinden deze nu digitaal terug in de MyUU app. Wij spraken Marieke de Bakker, Hoofd Studentenbegeleiding aan de Universiteit Utrecht, over de MyUU app en het besluit om voor de digitale collegekaart te gaan.

Een duurzame en innovatieve oplossing

De Universiteit Utrecht heeft een aantal speerpunten en een daarvan is duurzaamheid, de universiteit streeft ernaar om in 2030 volledig CO2 neutraal te zijn. Het kiezen voor een digitale collegekaart sluit goed aan bij dit streven. “Om CO2 neutraal te zijn, moet je ook het goede voorbeeld geven in de bedrijfsvoering processen. We wilden graag van de geplastificeerde collegekaart af én besparen nu op het drukken van 30.000 kaarten op jaarbasis.”

Naast duurzaamheid vindt de Universiteit Utrecht de digitale collegekaart ook een innovatieve en praktische oplossing. “Wij zien dit als de technologie van de toekomst, je kunt tegenwoordig steeds meer met je mobiele telefoon doen. Een student heeft altijd zijn telefoon bij zich en dan is het enorm praktisch dat je altijd toegang hebt tot je collegekaart”.

Maar krijg ik nog wel korting?

De Universiteit Utrecht kiest er als eerste universiteit in Nederland voor om een volledig digitale collegekaart te gebruiken. Voor zowel de universiteit als haar studenten is dit best spannend.

Voor studenten lijkt de grootste zorg vooral het nog wel kunnen krijgen van kortingen. In Nederland zal dit niet voor veel problemen gaan zorgen, aangezien de Universiteit Utrecht partijen als Koninklijke Horeca Nederland en Knaek heeft ingelicht. Hoe er in het buitenland gereageerd gaat worden op de digitale kaart wordt nog afwachten voor zowel de universiteit als de studenten. “Internationaal hebben we geen controle op de reactie van andere partijen, we kunnen niet alle hotspots in het buitenland een voor een informeren. Hier wordt het dus wel spannend hoe er gereageerd gaat worden”. Toch hoeven studenten zich geen zorgen te maken voor het tonen van hun kaart in het buitenland, aangezien de universiteit een aantal voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

Zo is de collegekaart altijd offline zichtbaar als al een keer is ingelogd in de app, kunnen de studenten een statement van de universiteit op de site terugvinden die zij kunnen laten zien, of een ISIC-pas aanvragen

Voor de universiteit was het vooral zaak om iedereen goed te informeren over de nieuwe collegekaart, zodat dit later in het jaar geen problemen oplevert. Zowel intern als extern moeten er partijen worden ingelicht. Vanuit deze partijen kwamen vooral positieve reacties. De Universiteit Utrecht wordt vooral geprezen om haar moedige en innovatieve keuze om als eerste onderwijsinstelling op de digitale collegekaart over te stappen en andere onderwijsinstellingen zijn heel benieuwd naar de resultaten.

digitale kaart stucommapp

Communicatie richting studenten

De studenten van de Universiteit Utrecht zijn door de universiteit uitvoerig voorbereid op de komst van de digitale collegekaart. “Alle studenten hebben bij de bevestiging van hun (her-)inschrijving een bericht over de digitale collegekaart gekregen. De faculteiten hebben studenten, maar ook docenten, via verschillende middelen ingelicht dat de kaart niet meer nodig is bij tentamens. Daarnaast is er ook een social media campagne gestart, die goed werd opgepikt.” Toch zijn niet alle studenten direct enthousiast over het idee, maar De Bakker stelt dat ze hier niet door verrast was of dit als een tegenslag ziet. Elke ontwikkeling vraagt om gewenning en dit geldt ook voor de digitale collegekaart.

Doorontwikkeling

De Bakker vindt dat de digitale collegekaart op dit moment de studenten biedt wat hij moet bieden, een bewijs van inschrijving, en ziet dan ook geen noodzaak in het verder uitbreiden van de mogelijkheden met de kaart. Toch denkt De Bakker dat het interessant kan zijn om te kijken op welke andere gebieden digitalisering nog meer mogelijk is “Het is interessant om te kijken of andere kaarten, zoals een lenerspas voor de bibliotheek of een pas voor sportfaciliteiten, ook gedigitaliseerd kunnen worden. Zo wordt het gebruiksgemak voor de student nog groter en hoeven zij niet meer op verschillende manieren hun kaarten te tonen of te laten aanmaken”.

Een app die in de behoeftes voorziet

De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in verschillende tools om de informatieverschaffing naar studenten te verbeteren en te vereenvoudigen en de MyUU app sluit hier mooi bij aan. “Wij zien de MyUU app als een hele zinvolle en welkome aanvulling om studenten eenvoudig te voorzien van informatie. Hij is vooral handig om ‘snack informatie’ te tonen, informatie die studenten snel via hun telefoon kunnen bekijken, zoals roosters, cijfers of hun collegekaart.”

Niet alleen de universiteit, maar ook de studenten zijn blij met de MyUU app. In mei werd er een enquête onder studenten uitgezet, waaruit bleek dat de app een waardering van een 7,6 krijgt. Volgens de Bakker een mooie score die aantoont dat de app zeker in de behoefte van de studenten voorziet. “De app is heel positief ontvangen en wordt echt omarmd door studenten. Wij zouden er niet meer vanaf willen.”

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar