StuComm logo
Search here!

Aventus

Aventus: “StuComm werkt constant aan verbeteringen”

Aventus is dé opleider in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen en staat bekend als een goede MBO-school met veel topleidingen. Wij vroegen Bjorn Letink, adviseur marketing & communicatie bij Aventus, hoe het komt dat Aventus zo’n goede school is en wat ze eraan doen om dit hoge niveau vast te houden. 

“Vijf opleidingen die door Aventus worden aangeboden zijn benoemd tot “topleiding”. Deze opleidingen worden door onze studenten met name gewaardeerd op het vlak van contact met de docenten, en de kwaliteit van de lesstof. Wat deze opleidingen verbindt in hun succes is de (persoonlijke) wijze waarop studenten begeleidt worden.”

Ook door innovatie probeert Aventus de goede kwaliteit te behouden: “Naast goede en persoonlijke begeleiding van onze studenten, heeft innovatie in ons onderwijsaanbod sterk onze aandacht. Dat laatste blijkt uit de introductie van vier nieuwe (creatieve) opleidingen, te weten: Mediamanager, Media-redactie medewerker, Ruimtelijk vormgever en Gamedeveloper.” Ook vraagt Aventus input vanuit het werkveld over hun onderwijsaanbod om zo te blijven innoveren. Op 19 april zal een grootschalige themabijeenkomst plaatsvinden met meer dan 100 bedrijven uit de regio, met co-creatie als uiteindelijk doel.

Digitaliseren

Digitalisering speelt binnen Aventus een belangrijke rol “ontwikkelingen op technologisch vlak gaan razendsnel en worden met name door onze doelgroep snel opgepikt. Naar mijn mening moeten deze ontwikkelingen dan ook omarmd worden”. Aventus is al druk bezig geweest om processen te digitaliseren. Zo is het hele proces rond student begeleiding al gedigitaliseerd. Dit betekent dat de voortgang van studenten vanaf het eerste contact moment tot de examinering digitaal gevolgd en begeleid kan worden. Ook kunnen de voortgangsgesprekken en afspraken worden vastgelegd, kan de aan- en afwezigheid online worden doorgegeven en bijgehouden, en kunnen cijfers en roosters digitaal worden geraadpleegd.

De laatste ontwikkeling op het gebied van digitaliseren is de introductie van de StudentenApp, een ontwikkeling die door studenten zeer goed werd ontvangen. “Studenten zijn doorgaans erg vatbaar en ontvankelijk voor nieuwe ontwikkelingen. Echte ‘early adopters’ dus. Dat studenten open staan voor technologie en nieuwe vormen van communicatie, blijkt wel uit het feit dat na de introductie van de StudentenApp, de App in minder dan 8 weken meer dan 3.000 gebruikers kende en dat zonder enige vorm van promotie.”

MijnAventus app

De MijnAventus app werd door de studenten erg goed ontvangen, maar wat deed Aventus tot het besluit te komen om een app te introduceren? Volgens Letink was dit een reactie op de wens van de student: “Met enige regelmaat vragen wij onze studenten om hun oordeel te geven over de wijze waarop verschillende zaken en processen zijn geregeld. Uit deze onderzoeken kwam bijna structureel naar voren dat onze studenten een sterke behoefte hadden aan het raadplegen van hun rooster en cijfers via een gebruikersvriendelijke App. Dit heeft de opmaat gevormd naar de samenwerking met StuComm.” Het feit dat de app al zo vaak gedownload is en intensief wordt gebruikt (gemiddeld 4-7 keer per dag), bevestigt volgens Letink dat met de introductie van de app in een duidelijke behoefte is voorzien.

Maar niet alleen voor de studenten is de MijnAventus app voordelig. Volgens Letink kan de app bijdragen aan de vernieuwde toekomst strategie van Aventus, aangezien het een zeer geschikt platform is om de juiste informatie en vragen te ontsluiten richting hun studenten.

StuComm

Over de samenwerking met StuComm is Letink zeer tevreden. “Als zich een situatie voordoet waarbij een probleem/issue moet worden verholpen, dan weet StuComm snel te acteren. Het feit dat de organisatie van StuComm constant werkt aan verbeteringen en nieuwe inventieve functies en integraties binnen de App, vind ik sterk en getuigt van gedrevenheid.”

“Het feit dat de organisatie van StuComm constant werkt aan verbeteringen en nieuwe inventieve functies en integraties binnen de App, vind ik sterk en getuigt van gedrevenheid.”

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar